מחשבון משכנתא

ריביות המשכנתא מבוססות על הנתונים באתר האוצר שלי

מחיר הדירה כיום [₪]

הון התחלתי [₪]

חסכון שנתי [₪]

החזר חודשי מקסימלי [₪]

עליית מחירים שנתית משוערת [%]

התרשים מדגים מחיר רכישה כללי (כולל התאמה לעליית מחירים שנתית, ומשכנתא בהנתן צבירת הון התחלתי) ביחס לשנת הרכישה. החישוב לא כולל הוצאות כגון ביטוח משכנתא, תשלומים נלווים, מיסים וכו'. כמו כן, החישוב לא כולל צבירה של הון התחלתי נוסף בעקבות השקעת הכספים עד לרכישת דירה.

Copyright © Lizozom 2020.